Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro královskou společnost ERU je ochrana Vašeho soukromí vysokou prioritou. Na této stránce naleznete informace o tom, jak zacházíme s osobními údaji, které shromažďujeme.

Ochrana

Královská společnost ERU dělá všechno pro ochranu Vašeho soukromí a dodržuje příslušné zákony a předpisy, kromě jiného Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Z toho vyplývá, že v každém případě:

 • Zpracováváme osobní údaje v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty.
 • Zpracování osobních údajů omezujeme na pouze ty údaje, které jsou minimálně nutné k účelu, ke kterému se zpracovávají.
 • Vyžadujeme explicitní souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Přijali jsme vhodná technická a/nebo organizační opatření, umožňující ochranu osobních údajů.
 • Neposkytujeme osobní údaje třetím stranám, pokud to není nutné k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

Zpracování

Osobní údaje se zpracovávají za účelem vyřizování dotazů, návrhů, stížností, reakcí na výherní akce a podobně, které dostáváme prostřednictvím kontaktních a akciových formulářů na našich stránkách. Jde o tyto údaje:

 • Pohlaví;
 • Iniciály rodných jmen;
 • Rodné jméno;
 • Předložky příjmení;
 • Příjmení;
 • Ulici, PSČ a místo bydliště;
 • Zemi;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • IBAN.

Poskytování třetím osobám

Osobní údaje můžou být zpracovávány třetími stranami, pokud je to potřebné pro uskutečňování výše popsaných cílů, nebo předepsané a umožněné zákonem. Královská společnost ERU neposkytuje osobní údaje třetím stranám, se kterými nebyla uzavřena smlouva. Tyto strany (zpracovatelé) jsou vázané striktními dohodami o ochraně Vašich osobních údajů. Neposkytujeme osobní údaje stranám, které mají sídlo mimo EU.

Doba uchování

Královská společnost ERU neuchovává osobní údaje déle, než je nutné k uskutečnění cílů, ke kterým byly poskytnuty, nebo než je nutné na základě zákonných požadavků. Poté tyto údaje mažeme nebo anonymizujeme. Anonymizace znamená, že údaje není dále možné vztáhnout ke konkrétní osobě.

Práva subjektu

Subjekt osobních údajů má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, má právo na opravu, přenositelnost a výmaz osobních údajů. Také může vznést námitku nebo požádat o omezené zpracování svých osobních údajů Královskou společností ERU nebo některým z jejích zpracovatelů.

Informace
Dotazy ohledně ochrany Vašeho soukromí a stížnosti můžete posílat na adresu:
Koninklijke ERU
Middellandse Zee 7
3446 CG  WOERDEN
NIZOZEMSKO
Tel. : 0348 – 578 411
E-mail: privacy@eru.com