Spaar voor een ERU Kids kleurplacemat

Spaar jij mee voor een ERU Kids kleurplacemat? Koop dan 3 ERU Kids actieverpakkingen inclusief unieke actiecode en vraag hier gratis de ERU Kids kleurplacemat aan.

Heb je 3 unieke actiecodes gespaard? Vul dan hieronder de 3 actiecodes en je contactgegevens in. Wij zorgen ervoor dat de ERU Kids kleurplacemat gratis bij jou wordt thuisbezorgd.

Heb je een vraag over deze actie? Scoll dan snel naar beneden, daar vind je onze veelgestelde vragen. Toch nog een vraag? Mail dan naar info@erukids.nl.

Bekijk hier de ERU Kids kleurplacemats

Bekijk hier de drie beschikbare ERU Kids kleurplacemats en vul in het formulier in welke naar jouw adres mag worden opgestuurd. Per inzending krijg je één ERU Kids kleurplacemat thuisgestuurd.

  • Vul hier je gegevens in:

  • Adres

    Wordt automatisch aangevuld.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Geldt de actie op alle ERU kazen?
Nee, de actie is alleen van toepassing op de verpakkingen ERU Kids 100 gram en ERU Kids 200 gram voorzien van actiesticker.

De unieke actiecode is onleesbaar of werkt niet. Wat moet ik doen?
Controleer of u de actiecodes goed hebt ingevuld en probeer het opnieuw. Iedere code is uniek en bestaat uit zowel cijfers als letters. Mocht de code nog steeds niet werken, neem dan contact met ons op.

Ik heb een verpakking zonder actiecode, kan ik nu wel meedoen?
De actieverpakking heeft een sticker op de deksel met actiecode en u kunt uitsluitend deelnemen met 3 van deze unieke actiecodes. Het is mogelijk dat u een verpakking heeft gekocht in een winkel waar nog geen actieverpakkingen in het schap liggen. Wij hebben helaas geen zicht op de voorraad per winkel, dus we kunnen helaas ook niet zien wanneer het in welke winkel instroomt.

In welke winkel kan ik ERU Kids kopen?
In Nederland zijn de kuipjes ERU Kids verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Boni, COOP, DEEN, Dekamarkt, Dirk van den broek, Hoogvliet, Jan Linders, MCD, Plus, Poiesz, Spar, Vomar en Picnic.

Tot wanneer kan ik actiecodes insturen?
De actie loopt vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021. U kunt de codes inwisselen voor één van de drie ERU Kids kleurplacemats gedurende die gehele actieperiode, zolang de ERU Kids kleurplacemats voorradig zijn. U kunt zelf kiezen welk van de drie kleurplacemats u wilt ontvangen. Voor deze actie geldt OP=OP.

Ik heb geen verzendbevestiging ontvangen. Hoe kan dit?
Controleer uw persoonlijke gegevens in het aanmeldformulier en probeer het opnieuw. U ontvangt binnen enkele minuten een email ter bevestiging. Raadpleeg ook uw spam inbox. Nog steeds geen bevestiging? Neem dan contact met ons op.

Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten?
Na het invoeren van uw gegevens op de website ontvangt u de ERU Kids kleurplacemat binnen 2 weken per post.

Ik heb mijn bestelling (nog) niet ontvangen. Hoe kan dit?
De ERU Kids kleurplacemat ontvangt u binnen 2 weken per post. Helaas hebben wij geen invloed op de levering van uw pakketje en bestaat de kans dat u bestelling vertraagd is. Is uw bestelling na drie weken nog niet binnen? Neem dan contact met ons op.

Ik heb de ERU Kids kleurplacemat niet in goede staat ontvangen, wat nu?
Is uw zending kapot of beschadigd? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel keer mag ik meedoen?
U kunt zo vaak mee doen als u wilt, mits u 3 unieke actiecodes per keer heeft.

Hebben jullie mijn bestelling ontvangen?
U ontvangt na het invullen van het aanmeldformulier een e-mail ter bevestiging.

Ik heb een vraag over een product van ERU.
Indien u een vraag heeft over één van onze kazen, vul dan het contactformulier in om contact met ons op te nemen.

Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke spaaractie. Bij aankoop van 1 actieverpakking ERU Kids (100 gram of 200 gram) ontvangt u een unieke code. Wanneer u 3 unieke codes heeft gespaard krijgt u gratis een ERU Kids kleurplacemat thuisbezorgd.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde spaaractie welke is georganiseerd door het merk ERU Kids van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

Artikel 1 – Algemeen
1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.eru.eu/acties/eru-kids-kleurplacemat. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.eru.eu/acties/eru-kids-kleurplacemat worden geplaatst.
3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

Artikel 2 – Deelname
1. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op www.eru.eu/acties/eru-kids-kleurplacemat. Hierbij vult de deelnemer verplicht zijn/haar contactgegevens bestaande uit de volledige naam, NAW-gegevens en geldig e-mailadres in. Daarnaast vinkt de deelnemer aan welk van de 3 kleurplacemat hij/zij wil ontvangen. De ingevoerde gegevens worden door de organisator niet verstrekt aan derden.
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
3. De organisator houdt deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname
1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
– De organisator Koninklijke ERU.
– Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de medewerkers , directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
4. Personen onder 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Actiemechanisme en prijzen
1. Bij aankoop van een actieverpakking ERU Kids naar keuze, te weten ERU Kids 100g en ERU Kids 200g, ontvangt u een unieke code op de verpakking. Met 3 unieke actiecodes kunt u een gratis ERU Kids kleurplacemat t.w.v. €6,95 aanvragen. Ga naar www.eru.eu/acties/eru-kids-kleurplacemat en volg de instructies op de website om de ERU Kids kleurplacemat te ontvangen.
2. U kunt uitsluitend deelnemen met 3 unieke actiecodes.
3. U kunt zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt, mits u 3 unieke actiecodes per keer hebt.
4. Zolang er ERU Kids kleurplacemats voorradig zijn kunnen de actiecodes worden ingewisseld voor een ERU Kids kleurplacemat. Op de actiepagina kan worden aangevinkt welk van de drie kleurplacemats u wilt ontvangen. Voor deze actie geldt OP=OP. Indien een van de kleurplacemats niet meer op voorraad is, wordt deze uit het keuzemenu op de actiepagina verwijderd.
5. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
6. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van de actieverpakkingen van ERU Kids.
7. De actie loopt vanaf 1 augustus 2021 t/m 31 oktober 2021.
8. Na het invoeren van uw gegevens op de website ontvangt u het ERU Kids kleurplacemat binnen 2 weken per post.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
1. De verstrekte persoonsgegevens zullen door Koninklijke ERU B.V. worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Koninklijke ERU kan de persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.

Artikel 6 – Uitsluitingen
1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 7 – Deponering en publicatie van het regelement
1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘Spaaractie ERU Kids kleurplacemat’.

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
4. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
5. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website www.eru.eu/acties/eru-kids-kleurplacemat bekend worden gemaakt.

Artikel 9 – Slotbepalingen
1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘Spaaractie ERU Kids kleurplacemat’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt voor het invoeren van jouw actiecodes!

Bedankt voor je inzending. We hebben ter bevestiging een e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.